Videoindhold eksploderer - ParadoxCam

Videoindhold eksploderer

Når 2017 rinder ud, vil 75% af alt Internettrafik være videoindholdDe seneste tatistikker viser, at når vi går ind i det nye år, vil omkring en tredjedel af alt trafik på Internettet, blive brugt på at vise videoindhold (Kilde: Cisco).Udover nettets absolut største videoplatform, Youtube, er mængden af videoindhold på en række andre digitale kanaler,…